Dankjewel voor je donatie

Beste donateur(s),

Enorm bedankt voor je donatie aan Stichting Boekensteun! Zoals je weet hebben we deze inzamelingsactie opgezet om een deel van de verhuis- en inrichtingskosten van onze nieuwe locatie gesponsord te krijgen. Dankzij jouw gulle donatie heb je ons geholpen dit doel te bereiken.

Nogmaals zeer bedankt voor je vrijgevigheid en steun. Wij, onze vrijwilligers én goede doelen zijn je er zeer erkentelijk voor!

Bestuur Stichting Boekensteun